Brussel, belangrijke wetgever voor de zorgsector

posted by ICODA on 03.05.2016 in Nieuwsbrief  | Reacties uitgeschakeld voor Brussel, belangrijke wetgever voor de zorgsector
Share

De invloed van de Europese Unie (EU) op de zorg is niet gering. Europa lijkt ver weg én niet bevoegd, maar Europese wetgeving heeft direct effect op uw sector.

Zo heeft de EU de bevoegdheid om het vrij verkeer van de producten en een eerlijke concurrentie in de farmaceutische sector te garanderen. Het Hof van Justitie beschouwt medische zorg- verstrekking als dienst en stelt dat de Europese regels over het vrij verrichten van diensten hierop van toepassing zijn. Arresten van het Hof maken het nu mogelijk om voor geneeskundige verzorging rechtstreeks naar het buitenland te gaan. Op het terrein van consumentenbescherming is Europa bevoegd. Schandalen en misstanden, zoals PIP-borstimplantaten, de BSE crisis en artsen met een beroepsverbod die rustig verder gaan in een andere lidstaat leiden tot Europese wetgeving.

De aanbevelingen in het kader van het ‘Europees semester’ raken ook onze zorg. Dit is de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten. Het signaleert tijdelijke onevenwichtigheden in de economie én problemen met de overheidsfinanciën. Zo kreeg Nederland al in 2013 een aanbeveling uit Brussel om maatregelen te nemen voor de hervorming van de langdurige zorg.

Europa zit aan de onderhandelingstafel voor een verregaand handelsakkoord TTIP, het Trans-Atlantisch handel- en investeringspact. Deregulatie kan een grote impact op de zorgsector hebben. Ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg kunnen verergeren via deze akkoorden.

Naast deze bindende wetgeving maakt Europa ook ‘soft law’ over HIV/AIDS, bloed, weefsel en organen, tabak, alcohol, obesitas, geestelijke gezondheidszorg, kanker, E-health, screening, healthy ageing, medische hulpmiddelen en genetica.

Deze stroom aan Europese wet- en regelgeving raakt daarmee, direct of indirect, het verpleeghuis, het verzorgingstehuis, de eerstelijnszorg, de thuiszorg, de geestelijke gezondsheidszorg en de gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld de modernisering van de richtlijn erkenning beroepskwalificaties, in het bijzonder voor verpleegkundigen, verloskundigen en apothekers is hoogst relevant voor de care. Maar ook de cure moet Brussel blijvend in de gaten houden. Zo krijgen ziekenhuizen te maken met de herziening van wetgeving voor medische hulpmiddelen en E-health. Het is niet voor niets dat talloze Europese belangengroepen zich in Brussel hebben verzameld. Artsen, tandartsen, verplegend personeel, apothekers, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en ook managers in de zorg: allemaal hebben zij een vooruitgeschoven post in de Europese hoofdstad.

Kortom, Europa is ook uw zorg. Voor de gehele sector liggen er hier kansen en uitdagingen. Ken daarom de Europese beleidsagenda en beoordeel deze op de betekenis ervan voor de eigen zorgorganisatie en vertaal dit in effectief handelen (lobbyen) bij de Europese beleidsmakers.

Want: “If you’re not at the table, you’re on the menu” 

 door Lodewijk Buschkens

Share