Diensten

posted on 15.11.2016 by ICODA
Share

Onze producten en diensten zorgen voor de verbinding van uw organisatie met Europa. Wilt u zich eerst op Europa oriënteren of direct een lobby starten?  Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Public Affairs producten

Onze producten zijn ontwikkeld om uw organisatie over Brussel te informeren, lang voordat u besluit of u gaat lobbyen.

EU-scan
De EU-scan is de eerste gemakkelijke stap tot een verkenning van de impact van de EU op uw business en bedrijf. Hiermee krijgt u als bestuurder inzicht in de effecten van het EU beleid op uw organisatie en kunt u kansen en bedreigingen identificeren.

EU-werkbezoek
Als de EU-scan aantoont dat het relevant is om Europees actief te worden dan is een tweedaagse ‘fact finding mission’ in Brussel voor medewerkers van uw organisatie een logische stap.

EU-strategie
De EU-strategie is een rapport dat beschrijft hoe uw organisatie daadkrachtig en effectief kan inspelen op de kansen en bedreigingen die de EU biedt.

EU-presentatie
Wij verzorgen in-company presentaties over de werking van de Europese Instellingen en hoe deze te beïnvloeden.

Public Affairs diensten

Onze dienstverlening bestaat uit advisering en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van Public Affairs in Europa.

Wij adviseren over agendazetting, standpuntformulering, de te volgen lobbystrategie, de timing van de lobby en de wijze van informatieverstrekking aan de Europese beleidsmakers.

Tot de uitvoerende werkzaamheden behoort ook het in contact brengen van cliënten met besluitvormers in de Brusselse arena en monitoring. De door monitoring verkregen informatie geeft inzicht in hoe bepaalde standpunten of processen op een dossier zich ontwikkelen.

Share