Duurzame Financiering

posted by ICODA on 31.03.2017 in Nieuwsbrief  | Reacties uitgeschakeld voor Duurzame Financiering
Share

Voor een duurzame economie, moeten financieringsbelissingen (1) commerciële, sociale en milieu-waarden op gelijke voet meenemen, (2) “liquiditeit” als een evenwicht tussen in- en uitstroom van cash beschouwen in plaats van “verhandelbaar op de beurs”, en (3) participatie door iedereen mogelijk maken. De High Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG SF) van de Europese Commissie zoekt nieuwe mogelijkheden.

Financiële stabiliteit gaat over het openhouden van financieringsmogelijkheden, nu en in de toekomst. Duurzame financiering gaat verder, en betreft de financiering van behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om hun behoeften te financieren in gevaar te brengen. Dat betekent dat voor die beslissingen commerciële, sociale en milieu-waarden en –risico’s even belangrijk zijn.

De High Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG SF) van de Europese Commissie onderzoekt hoe regelgeving financieringsbeslissingen in de richting van duurzame doelstellingen kan sturen, en ontmoet drie grote beren op de weg: waardering, liquiditeit, en maatschappelijke participatie.

Ten eerste gaan de huidige regels ervan uit, dat “het relevante accounting raamwerk” de juiste waarden weergeeft voor de bank, verzekeraar, of fondsmanager. Echter, zolang de waarde en het risico van milieu-effecten, alsook van sociale impact, niet worden meegenomen in de waardering van een bedrijf of project, noch in de risico-beoordeling, zullen beslissingen gebaseerd zijn op onvolledige informatie en per definitie niet duurzaam zijn. Het integreren van sociale en milieu-waarden in de accounting regels heeft de voorkeur, maar vooralsnog zijn True Price, True Value of True Cost methoden werkbare alternatieven.

Ten tweede werd de veronderstelling van de liquiditeit van de markt, lees van een beursnotering, gefalsifieerd in de recente crisis. Erger nog, een beursnotering bleek te komen met onvoorspelbaar marktsentiment en schadelijk korte termijn denken. “Over-reliance on market liquidity creates systemic risk” zegt overweging 100 in de CRR. Duurzame bedrijven hebben vaker bij het bedrijf betrokken eigenaren in plaats van door beurskoersen gedreven aandeelhouders. Het algemene concept van “liquiditeit” verdient een bijstelling naar de verplichting van een bank, verzekeraar of fondsmanager om de in- en uitstroom van cash in evenwicht te houden en een gespreide buffer van liquide middelen aan te houden om aan korte termijn cash-behoeftes te voldoen (zoals in de LCR van de CRR).

Tenslotte is toegang tot financiering of beleggingen nog steeds het privilege van de “happy wealthy few”, terwijl de VN’s duurzaamheidsdoelstellingen toch echt de deelname van de hele samenleving vereisen. Voor klimaatverandering is sociale cohesie cruciaal. Bovendien is maatschappelijke participatie een basiswaarde in het Europees Verdrag. Dat strookt niet met de nu opgelegde toegangsdrempels en administratieve barrières voor burgers om mee te mogen doen aan duurzame financiering, terwijl de populariteit van crowdfunding aantoont hoe graag mensen betrokken willen zijn bij wat er met hun spaargeld gebeurt. Toegang voor iedereen is dus de laatste uitdaging van de agenda voor duurzame financiering.

ICODA’s associate partner Linda van Goor werkt voor een aantal betrokkenen bij de agenda voor duurzame financiering. Voor meer informatie of ideeën: vangoor@icoda.eu

Share