Brussels

EU-Masterclass ‘Wegwijs in Europa’

posted by ICODA on 12.01.2011 in News  | Comments Off on EU-Masterclass ‘Wegwijs in Europa’
Share

In deze masterclass, speciaal ontwikkeld voor directieleden en bestuurders uit alle sectoren, krijgt u als deelnemer in relatief korte tijd veel praktische kennis aangereikt over hoe de EU werkt, hoe u in Brussel invloed kunt uitoefenen en wat Europa betekent voor uw organisatie. Het seminar vindt plaats in Brussel zodat u ook letterlijk in de Europa-gebouwen de weg leert vinden.

EU raakt Nederlandse organisaties hoe dan ook!

Dat de gemiddelde Nederlander weinig op heeft met de Europese Unie is bekend. Feit blijft dat de EU een niet te onderschatten factor is voor Nederlandse organisaties. Zowel als het gaat om strategische vraagstukken als om de operationele consequenties van Europees beleid, wet- en regelgeving. Denk daarbij aan de EU als een mogelijke financieringsbron, als een wet- en regelgever die eisen stelt aan producten, productie- en werkwijzen, maar ook als directe beïnvloeder van de Europese markt. Dit geldt voor alle sectoren: landbouw, onderwijs, zorg en welzijn, natuur en milieu, politie en justitie, verkeer en vervoer, industrie, nutsbedrijven, horeca, zakelijke dienstverlening, etc.

Binnen de Nederlandse ‘bestuurs- en directiekamers’ is meer dan ooit EU-kennis of EU-‘awareness’ nodig. Alleen dan kunnen ontwikkelingen op Europees niveau op waarde geschat worden voor de eigen organisatie. Dat is nu zeker nog geen gemeengoed. In de meeste organisaties is de EU-kennis alleen geconcentreerd aanwezig bij een beperkt aantal specialisten (“onze EU-deskundige”, Afdeling Internationale Zaken etc.). Het risico hiervan is dat EU-kennis te geïsoleerd blijft binnen de organisatie.

Zonder specifieke kennis van of ervaring met de EU, is het voor bestuurders en directeuren vaak lastig om een juist beeld te krijgen van het Europese speelveld, het Brusselse besluitvormingsproces en de mogelijke impact van Brussel op het succes van de eigen organisatie. Waar te beginnen?

EU-proof

Is uw organisatie al EU-proof? Oftewel heeft uw organisatie:

  • een top die het belang van de EU voor de eigen organisatie overziet? Met op hoofdlijnen voldoende kennis over de EU functioneert, welke spelers en ingangen voor de eigen organisatie cruciaal zijn en hoe deze te benutten?
  • een strategie die de kansen die de EU biedt optimaal benut en de risico’s weet te managen?
  • een effectieve en efficiënte informatiestroom van en naar Brussel (al dan niet met een eigen “Brusselse dependance”)? En, een goed functionerende interne informatiestroom passend bij de strategie van de organisatie?

Quickscan EU

Wij u helpen inzicht te krijgen in hoe “EU-proof” uw organisatie al is. Wij ontwikkelden speciaal daarvoor in samenwerking met de Galan Groep een “Quickscan EU”. We analyseren uw huidige strategie en relateren die aan de ontwikkelingen binnen de EU. Op basis van een deskstudy en een aantal gerichte interviews, maken we een kernachtige analyse van hoe EU-proof uw organisatie nu is. Zo komt u snel te weten of versterking nodig is en hoe u dit zo praktisch mogelijk kunt realiseren.

EU-Seminar: “Wegwijs in Brussel” met prof. dr. Rinus van Schendelen in samenwerking met de Galan Groep

Het EU-seminar is mede-ontwikkeld door de Galan Groep en wordt uitgevoerd in samenwerking met Margrietha Wats en Europa-specialist prof. dr. Rinus van Schendelen, Erasmus Universiteit.

 

Share