Meer zandbakken nodig voor werkgelegenheid en groei

posted by ICODA on 27.03.2017 in Nieuws  | Reacties uitgeschakeld voor Meer zandbakken nodig voor werkgelegenheid en groei
Share

FinTech en Insurtech zijn het onderwerp van de dag. Wat is het? En wat hebben zandbakken hiermee te maken? Kan het zandbak concept ook andere heren dienen? Banen en groei bijvoorbeeld? Of meer diversiteit in het financiële landschap? China experimenteert met onderlingen want het wil groeien. En Europa?

Er wordt vandaag veel gesproken over FinTech en InsurTech, zowel door de financiële sector zelf, door lobbyisten als door de regelgevende en toezichthoudende gemeenschap. Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen het best omschreven worden als een verscheidenheid van opkomende technologieën en innovatieve business modellen met het potentieel om de financiële instellingen en het verzekeringsbedrijf te transformeren. Om het simpel te zeggen: FinTech en InsurTech gaan over technologie gedreven innovatie, die de huidige manier van zakendoen volledig kunnen omgooien.

De Europese en nationale regelgeving voor financiële diensten is voor nieuwkomers complex, omvangrijk en moeilijk. Dus hoe kunnen we technologische innovatie – waar snelheid van cruciaal belang is – verzoenen met regelgeving ter bescherming van de consumenten, en toch de consumenten de voordelen van FinTech en InsurTech geven ?

Dit is waar het zandbak idee op de proppen komt. In IT en in wetenschappelijke omgevingen wordt het zandbak idee gebruikt om ‘proof of concept’ te testen. Naar analogie hiermee zetten momenteel verschillende EU lidstaten en landen elders ter wereld (financiële) regelgevende zandbakken op om innovaties toe te laten ​​in een gecontroleerde omgeving. Het gaat dan over innovatieve producten, diensten, business modellen en distributie mechanismen. In een zandbak, die functioneert als een veilige omgeving, kunnen zowel reeds bestaande als aspirant-spelers testen, zonder onmiddellijk alle normale juridische gevolgen van die tests te dragen.

De FinTech taskforce van de Commissie, opgericht vorig jaar om de Commissie te helpen bij haar beleidsvorming, scant nu de horizon met inbegrip van het verkennen van het zandbak idee. Is dit een antwoord op de FinTech uitdaging? EIOPA richt zich op InsurTech, en dit idee zal ook in de InsurTech rondetafel-gesprekken aan bod komen. Er wordt dus veel nagedacht op EU-niveau, maar(sommige) lidstaten stomen vooruit en zetten elk hun eigen versie van een regelgevend zandbak op.

De voordelen van het zandbak-concept zijn duidelijk en omvatten : een toename van het wederzijds begrip, begeleiding, gecontroleerde omgeving, snelheid van lancering, het vermijden van illegale lanceringen, …

Omdat het idee aantrekkelijk lijkt, stelt zich de vraag of we het FinTech/InsurTech zandbak idee ook kunnen exporteren om innovatie op andere vlakken te stimuleren? Waarom het idee beperken tot technologische innovatie? Kunnen we diversiteit, werkgelegenheid en groei stimuleren door uitbreiding van het concept? Is er ruimte voor meer zandbakken?

China heeft onlangs wat men kan noemen een ​​onderlinge zandbak opgericht. Begin 2015 publiceerde de CIRC een regelgevend kader voor onderlinge verzekeraars ‘op proef’. De bedoeling was om nieuwkomers zeer zorgvuldig te begeleiden, en ze klein van formaat maar zeer professioneel te maken. Alvorens een definitieve toelating te geven is het CIRC van plan om onderlinge verzekeraars voor een jaar te testen. De eerste piloot is afgerond en een nieuwe onderlinge kredietverzekeraar kreeg de toelating. De bedoeling van deze nieuwe verzekeraar is om aan de financieringsbehoefte van de KMO sector (het MKB) te voldoen, omwille van hun problemen met het bekomen van kredieten.

Kunnen we leren van China? Kunnen onderlinge zandbakken een optie zijn voor het stimuleren van diversiteit, maar nog belangrijker, voor banen en groei? Misschien heeft Europa behoefte aan meer regelgevende zandbakken dan alleen voor FinTech/InsurTech. Het concept is veelbelovend en we denken dat het nader zorgvuldig onderzoek verdient.

Voor meer informatie over zandbakken, regelgeving, en nieuwe ideeën, contact lowet@icoda.eu

Share