Postgraduate opleiding ‘Publiek Leiderschap’ van het Zijlstra Center – Vrije Universiteit Amsterdam

posted by ICODA on 08.12.2016 in Nieuws  | Leave a comment
Share

ICODA verzorgt de Europese module van de postgraduate opleiding ‘Publiek Leiderschap’ van het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam).  Op 30 november en 1 december bezochten de deelnemers medewerkers van de Europese Instellingen, Brusselse lobbyisten, journalisten en het Europees Parlement.

Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van bedrijfsvoering, toezicht en leiderschap van (semi-)publieke organisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten.

Het Zijlstra Center is onderdeel van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit. De onderzoek- en onderwijsactiviteiten van het Zijlstra Center richten zich op de praktijken van decentrale overheden en (semi-)publieke organisaties. Het Zijlstra Center biedt een ‘vrije ruimte’ waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten. Deelnemers van de opleiding ‘Publiek Leiderschap’ zijn ervaren professionals van organisaties in de publieke sector, maatschappelijke organisaties en NGO’s.

Prof. dr. ir. Gerda van Dijk, kerndocent van het programma, hoogleraar Publiek Leiderschap:

“Voor complexe vraagstukken bestaat niet één oplossing. Dat betekent ook dat succes in de ene situatie geen succes in het volgende vraagstuk garandeert. Leiders moeten vooral in staat zijn om te gaan met complexiteit: niet door deze te versimpelen maar juist als uitgangspunt te zien voor hun handelingsstrategieën.”

Voor meer informatie over deze opleiding, zie postgraduate opleiding ‘Publiek Leiderschap’

Share

Geef een reactie