bigstock-business-people-walking-and-ta-38781142

Tweedaagse congres met prof. dr. R. van Schendelen

posted by ICODA on 04.03.2010 in News  | Comments Off on Tweedaagse congres met prof. dr. R. van Schendelen
Share

Graag nodigen wij u uit voor een congres met prof. dr. Rinus van Schendelen:  Wegwijs in Brussel

In dit congres maakt u in relatief korte tijd, intensief kennis met de geschreven en ongeschreven regels van de EU en leert u hoe u het besluitvormingsproces kunt beïnvloeden. Tevens verkent u de consequenties hiervan voor de eigen organisatie.

Europees beleid, wet- en regelgeving hebben verstrekkende consequenties voor hun strategische vraagstukken en de operationele gevolgen zijn vaak groot. Dit geldt voor alle sectoren: landbouw, onderwijs, zorg en welzijn, natuur en milieu, politie en justitie, verkeer en vervoer, industrie, nutsbedrijven, horeca, zakelijke dienstverlening, etc.

Onze ervaring is dat binnen de Nederlandse bestuurs- en directiekamers meer dan ooit EU-kennis en EU-awareness nodig is. Alleen dan kunnen de Europese ontwikkelingen op waarde geschat worden voor de eigen organisatie. Dat is nu zeker nog geen gemeengoed. In de meeste organisaties is de EU-kennis geconcentreerd aanwezig bij een beperkt aantal specialisten. Het risico hiervan is dat EU-kennis te geïsoleerd blijft binnen de organisatie.

Zonder specifieke kennis van of ervaring met de EU, blijkt het voor bestuurders en directeuren vaak lastig om een juist beeld te krijgen van het Europese speelveld, het Brusselse besluitvormingsproces en de impact van Brussel voor de eigen organisatie. Met dit seminar is uw organisatie in staat hier effectief mee om te gaan.

Share