SOLVENCY II

posted on 10.07.2013 by ICODA
Share
Karel Van Hulle, former head of Insurance & Pensions unit, DG Markt, Europese Commissie; Asmo Kalpala, Chairman AMICE; Gabriel Bernardino, chairman EIOPA, 2012 alle ontvangen een SII book

Karel Van Hulle, former head of Insurance & Pensions unit, DG Markt, Europese Commissie; Asmo Kalpala, Chairman AMICE; Gabriel Bernardino, chairman EIOPA, 2012 all receive a SII book

Geïnteresseerd in Solvency II?

Karel Van Hulle, voormalig afdelingshoofd van de afdeling Verzekeringen & Pensioenen, DG Markt, Europese Commissie; Asmo Kalpala,  ex-voorzitter AMICE; Gabriel Bernardino, voorzitter EIOPA.

De bedoeling van EU verzekeringswetgeving is om de interne verzekeringsmarkt te stimuleren en  tegelijkertijd een adequaat niveau van consumentenbescherming aan te bieden. De derde generatie verzekeringsrichtlijnen hebben een enige licentie ingevoerd voor verzekeraars, gebaseerd op het concept van minimum harmonisatie en wederzijdse erkenning. Vele lidstaten concludeerden echter dat deze Europese minimumeisen niet voldoende garanties boden en hebben hun eigen hervormingen toegevoegd, waardoor er een reglementair lappendeken is ontstaan in de EU. De nieuwe Solvency II regels zullen de bestaande eisen en regels vervangen  door middel van een herziening en versterking van de bestaande solvabiliteits- en risicomanagementsnormen.

Om het belang van het project nog eens te onderstrepen legt Karel Van Hulle, (voormalig) hoofd van de afdeling verzekeringen en pensioenen van de Europese Commissie en architect van het Solvency II project, in de video hiernaast nog eens uit wat het belang van het initiatief is voor de (Europese) verzekeringssector. Karel Van Hulle over SII

Lieve Lowet, partner van ICODA European Affairs en Solvency II expert, is vanaf het prille begin betrokken geweest bij het Solvency II project. Het Solvency II project is een veel-lagig wetgevend project dat uit drie niveaus van bronnen van recht bestaat: een eerste laag of niveau 1, met de richtlijn, een kaderrichtlijn waarin de basisprincipes vervat liggen (momenteel wordt dit geamendeerd door Omnibus II), een tweede laag of niveau 2 dat de uitvoeringsmaatregelen bevat, en ten slotte een laatste derde laag, of  niveau 3 laag, bestaande uit richtsnoeren en aanbevelingen die door EIOPA of EAVBP, de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) worden uitgevaardigd.

Naast uitgebreid monitoren, advies en selectief lobbyen in de SII arena begon Lieve Lowet ook aan het coördineren van alle Solvency II teksten , gezien de veelvoud en complexiteit van de huidige en toekomstige bronnen. Deze codificatie is beschikbaar in het Engels, Frans, Nederlands en Duits, in een makkelijk te gebruiken en mee te nemen formaat, en is zowel als e-book als in gedrukte vorm beschikbaar. Dit werd mee mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Lieve Lowet en Knopspublishing. Om uw kopie nu te bestellen klik hier.

Zie ook ons SII fotoboek hier.

Share