Solvency II

posted by ICODA on 03.05.2016 in Nieuwsbrief  | Reacties uitgeschakeld voor Solvency II
Share

Het Europees Solvency II juridisch raamwerk is af na bijna vijftien jaar voorbereiding. Wist U dat de eerste steen voor Solvency II gelegd werd in 2000? En dat Solvency II 14 bestaande verzekeringsrichtlijnen naar de prullenbak verwijst? Maar niet alle lidstaten zijn klaar. Wat betekent dit?

Solvency II trad op 1 januari 2016 in werking, althans in die Lidstaten die hun huiswerk hadden gedaan. Lidstaten hadden tot 31 maart 2015 de tijd om de basisrichtlijnen van het raamwerk, Solvency II ( van 2009) en de Omnibus II (van 2014), om te zetten in nationaal recht. Dat was nodig om bijvoorbeeld bedrijven en toezichthouders toe te laten de nodige voorbereidingen te treffen zoals de goedkeuring van interne modellen.

Het merendeel van de Lidstaten deed ondertussen de omzetting in nationaal recht maar velen deden dat te laat. Volgens de Commissie hadden op 18 maart jongstleden 86% van de Lidstaten ofwel 24 Lidstaten de Solvency II richtlijn omgezet. 

Voor wat betreft de Omnibus II richtlijn hebben 75% van de Lidstaten de omzetting gedaan (21 Lidstaten). De Commissie zegt echter tegen 23 lidstaten inbreukprocedures te hebben opgestart. De Commissie heeft tot nog toe met betrekking tot geen enkele lidstaat die te laat was de inbreukprocedure gesloten.

Wat betekent dit voor de laatkomers? In de lidstaten die de richtlijnen nog niet hebben omgezet kan bijvoorbeeld Solvency I van kracht blijven zoals het geval is in de Tsjechische republiek. Volgens goedingelichte Tsjechische bronnen zou dit zelfs nog een jaar kunnen duren. Een andere ‘oplossing’ is in parallel de EIOPA richtsnoeren voor de voorbereidende fase nog verder te laten werken, maar zonder sanctiemogelijkheid. Deze EIOPA voorbereidende richtsnoeren stopten echter hun werking naar de nationale toezichthouders toe eind december 2015. Ze laten verderlopen zou dan wel wat nationale juridische bricolage impliceren. In elk geval betekent deze vertraging dat in die Lidstaten geen interne modellen kunnen goedgekeurd worden, of bijvoorbeeld ook geen ondernemingspecifieke parameters. Vooral voor groepen is dit moeilijk.

door Lieve Lowet

Share