Start in Brussel met uw onderwijsinnovatie!

posted by ICODA on 10.05.2016 in Nieuwsbrief  | Reacties uitgeschakeld voor Start in Brussel met uw onderwijsinnovatie!
Share

De EU-instellingen zijn een rijke bron voor nieuwe strategische idee-vorming over de vormgeving van de inhoud van onderwijs van de toekomst én belangrijke te volgen trends in research & development. Dit geldt met name voor beroepsopleidingen (vmbo, mbo, hbo, private/corporate beroepsopleidingen), maar zeker ook voor universitaire opleidingen (bachelor, Masters en PhD-trajecten).

Alle landen van de EU zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderwijs- en opleidingsbeleid. De EU stimuleert wel de samenwerking tussen lidstaten op de volgende speerpunten:

1. Gemeenschappelijk doelen
2. Transparant maken van kwalificaties
3. Innovatie in mobiliteitsprogramma’s (Erasmus Plus)
4. Het creëren van gelijke kansen binnen het onderwijs van Europa.

Onderwijsinstellingen komen – over het algemeen – naar Brussel voor deze speerpunten. Wij pleiten ervoor om de Europese Instellingen vooral te gebruiken voor ideeën over uw onderwijs van de toekomst. Immers, Brussel is dé innovatiehub van Europa! Hier doet u inspiratie op voor uw onderwijsvernieuwing.

Uw opleiding en Europa

Een harde realiteit – in het regulier onderwijs – is de concurrentiestrijd tussen opleidingen om studenten te trekken én te behouden voor het voortbestaan van de opleiding. Toekomstige studenten zijn kritische consumenten die zich goed inlichten over de aard van een opleiding, de ranking, performance en de inhoud van de opleiding. Voor een opleiding is het van levensbelang om op deze punten goed te presteren. Dit om verder te groeien én om afgestudeerden met het gewenste profiel af te leveren.

Opleidingen werken cyclisch aan het verbeteren van onderwijsinhouden, uitgedaagd door accreditatie-organen of vanuit eisen vanuit het beroep of overheid. Nieuw onderzoek, literatuur, technische en sociale innovaties én trends vanuit het beroepenveld voeden dit proces van inhoudelijke vernieuwing. Deze innovatie-invloeden komen nu nog druppelsgewijs ‘toevallig’ en ‘persoonsafhankelijk’ binnen in de opleidingen. De innovatie kunt u echter ook proactief binnenhalen. Brussel met haar EU-instellingen, -netwerken en -denktanks gaat hierbij als belangrijke innovatie-hub fungeren en voedt onderwijsinnovatie op een continue wijze. Hierdoor gaat u de competitie met andere opleidingen veel beter aan.

Brussel, innovatie-hub voor trendsettende R&D

Eén van de meest duidelijke voorbeelden van Brussel als innovatie-hub is het Horizon 2020 programma. Het grootste EU-onderzoeks- en innovatieprogramma met € 71.312 miljard. Baanbrekende R&D vindt plaats binnen Horizon 2020. Kennis uit onderzoek wordt toegepast en naar de markt gebracht. Onderzoek naar en innovaties voor de grootste uitdagingen in de samenleving – vergrijzing, gezondheidsproblematiek, voedselveiligheid, duurzame landbouw, energie en transport – maakt Horizon 2020 mogelijk.

Onderzoekers en innovators – die opereren onder Horizon 2020 – zijn de ‘top league’. Het is van essentieel belang als opleidingsorganisatie op de hoogte te zijn van deze nieuwe ontwikkelingen en deze ‘top league’ te volgen voor het eigen vakgebied.

Brussel is dé toegangspoort tot nieuwe idee-vorming voor het curriculum van de toekomst. De belangrijkste Europese beleidsmakers, de vele netwerken van trendsettende R&D zijn actief in Brussel, binnen krachtige innovatie-consortia. Samen zijn zij een vliegwiel voor beroepsinnovatie en toonaangevend in het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken.

Het duurzaam en competitief vormgeven van uw opleiding is geen interne of landelijke aangelegenheid. U moet daarvoor letterlijk op pad gaan, buiten de eigen deuren kijken en internationaal de blik verwijden. Brussel werkt aan deze ideeën, het is aan u om erbij te zijn!

Werkbezoek aan de Europese Instellingen

ICODA European Affairs Onderwijs ontsluit kennis en informatie rondom trendsettende R&D voor opleidingsorganisaties binnen ‘E(d)U-innovation hub-meetings’ op maat. Door ons georganiseerde werkbezoeken in Brussel brengen uw opleidingsorganisatie in contact met trendsettende Europese spelers en netwerken binnen uw specifieke vakgebied.

U krijgt hiermee zicht op de belangrijkste R&D trends en ontwikkelingen van belang voor uw opleiding. Deze meetings kunnen denkprocessen rondom het ontwerpen van een opleidingsvisie, een herziening van curriculum of onderzoeksbeleid voeden en versnellen.

Doelgroepen: Colleges van bestuur, Raden van Toezicht, opleidingscommissies, MT’s, onderwijsbeleidsteams, onderwijsontwerpteams, leerstoelgroepen, lectoraten, kenniscentra, Learning & Development units, gemeentelijke en provinciale onderwijsdiensten en andere aan opleidingen gerelateerde organisaties.

 door Daniëlle de Boer en Lodewijk Buschkens

Share